leeservaringen

De vrouw met de vlechte, naar Dory Previn
(vertaald en gezongen in het Achterhoeks)

 

 deze
De vrouw met de vlechte vimeo Theo Jennissen

 

 

Dory Previn is een lievelingszangeres van mij. Op de l.p. One A.M. Phonecalls staat het nummer The Lady With The Braid. Ik heb dit nummer in het Achterhoeks vertaald: De Vrouw Met De Vlechte, en in dialect gezongen. Theo Jennissen heeft dit opgenomen en gecombineerd met een filmpje van een week eerder; we zijn hier ramen aan het wassen zoals mijn moeder dat vroeger deed. Met behulp van een emmer water, een ragebol en een soeplepel oftewel slieve. De slieve verving Theo door een plastic bakje. 

Hier het originele nummer van Dory Previn: The Lady With The Braid

Hieronder de tekst van Dory Previn en mijn Achterhoekse vertaling.

 

 

Would you care to stay till sunrise?
It's completely your decision
It's just that going home is such a ride
Going home is such a ride
Going home is such a ride
Going home is such a low and lonely ride

Would you hang your denim jacket
Near the poster by Picasso?
Do you sleep on the left side or the right?
Would you mind if I leave on the light?
Would you mind if it isn't too bright?

Now I need the window open
So if you happen to get chilly
There's this coverlet
My cousin hand-crocheted
Do you mind if the edges are frayed?
Would you like to unfasten my braid?

Shall I make you in the morning
A cup of home-made coffee?
I will sweeten it with honey and with cream
When you sleep
Do you have dreams?

You can read the early paper
And I can watch you while you shave
Oh God, the mirror's cracked
When you leave
Will you come back?

You don't have to answer that at all
The bathroom door is just across the hall
You'll find an extra towel on the rack
On the paisley-patterned papered wall
There's a comb on the shelf
I papered that wall myself
That wall myself...

Would you care to stay till sunrise?
It's completely your decision
It's just the night cuts through me
Like a knife, like a knife
Would you care to stay awhile
And save my life?
Would you care to stay awhile
And save my life?

I don't know what made me say that
I've got this funny sense of humour
You know I could not be downhearted
If I tried, if I tried
It's just that going home is such a ride
Going home is such a ride
Going home is such a ride
Isn't going home a low and lonely ride?

 

Wo-j soms blieven töt et lecht wodt.
I-j mot et helemaol zelf wetten.
Allene: naor huus heer rieden is zo wiet, is zo wiet.
Naor huus heer rieden is zo wiet.
Naor huus heer rieden is zo wiet.
Naor huus heer rieden is zo treurig en zo wiet.

Wo’j ow spiekerjack daor hangen
naost de poster van Picasso?
Slaop i’j an de linker kante of an de rechter, an de rechter.
Vi-j et slim a’k et lecht an laote?
Vi-j et slim at dat niet zo fel schint?

Wieter slaop ik met et raam los.
Dus a-j et soms te kold kriegt
dan is hier een sprei
deur mi-j nichte zelf ehaakt, zelf ehaakt.
Vi-j et slim at de randen rafelt?
Wo-j misschien mien vlechte los maken?

Za´k ow ma rgen vrog
een köpken ko o ffie maken?
Za’k ter melk in doen en honing?
A’j slaopt, dreum i-j dan altied?

I’j könt de morgenkrante laezen
en ik kan kieken a’j ow scheert,
o god, de spiegel is gebarsten.
A’j weggaot, kom i-j dan weer?

I-j hoeft ga gin antwoord te geven.
De badkamer is de hal deur
´n extra handdoek vi-j op ’t rek
tegen de mure met et landleke behang,
D’r lig een kam op de planke.
Ik heb den mure zelf behangen.
Den mure zelf…

Wo-j soms blieven töt et lecht wodt?
I’j mot et helemaol zelf wetten.
Allene, de nacht snidt deur mi-j
as een mes, as een mes.
Wo’j soms blieven en mien laeven redden?
Wo’j soms blieven en mien laeven redden?

‘k Wet niet werumme a’k dit zegge.
Ik heb zo’n vremd gevuul veur humor.
I’j wet a’k nooit mismoedig bunne
nog niet a’k et wol, nog niet a’k et wol.
Allene naor huus rieden is zo wiet.
Naor huus rieden is zo wiet,
naor huus rieden is zo wiet,
Is ‘t naor huus heer rieden niet zo treurig en wiet?